Ulica Krste Hegedušića 20
10 000 Zagreb

E-Mail
dom.maksimir@dom-maksimir.hr

Recepcija
01/2351-111

 

Najčešća pitanja i odgovori:

1. Koliko dugo se čeka na smještaj?

Zahtjevi se rješavaju kronološkim redom ovisno o vrsti smještaja. Na vrijeme čekanja utječu brojne okolnosti koje ne možemo predvidjeti unaprijed poput intenziteta pražnjenja postojećih kapaciteta, spremnosti kandidata na čekanju da realiziraju smještaj, broju ponovno aktiviranih ili prenamijenjenih zahtjeva za smještaj i slično. Prosječno se na smještaj čeka između 10 i 15 godina.

 

2. Kada možemo predati zahtjev za smještaj?

Zahtjev može predati:

  1. starija osoba
  2. osoba u mirovini
  3. radno nesposobna osoba

 

3. Gdje možemo predati zahtjev?

Zahtjev se može predati svakodnevno na recepciji Doma Maksimir, (Hegedušićeva 20), putem pošte ili e-maila.

 

4. Imate li uslugu pomoći u kući?

Od ožujka 2019.g. Dom Maksimir će u sklopu Programa podrške u lokalnoj zajednici pružati uslugu pomoći u kući (gerodomaćice, kućni majstor – vozač) uz već postojeću uslugu dostave obroka. Za sve informacije možete se obratiti socijalnoj radnici na broj 2351 285.

 

5. Kada se mogu dobiti informacije o smještaju?

Osnovne informacije o smještaju možete dobiti svakodnevno na recepciji Doma i Depandanse, a u Odjelu socijalnog rada srijedom od 9,00-13,00h.

 

6. Koja je cijena smještaja?

Cijenu smještaja Odlukom donosi osnivač Grad Zagreb – cijene su objavljene na web stranici Doma, na informativnim lecima koje dobijete na recepciji Doma uz zahtjev za smještaj. Cijena dvokrevetne sobe na stambenom dijelu iznosi 2.775,00kn, jednokrevetna soba na stambenom dijelu u Hegedušićevoj iznosi 3.450,00kn; u Depandansi cijena apartmana iznosi 4.730,00kn a jednokrevetne sobe 3.300,00kn. Na Odjelu pojačane skrbi, njege i rehabilitacije cijena ovisi o stupnju socijalne usluge koja je potrebna osobi.

 

7. Mogu li predati zahtjev za smještaj osobe s Alzheimerovom demencijom?

Dom Maksimir ima Odjel za skrb o osobama oboljelima od Alzheimerove i drugih demencija. Cijena smještaja u jednokrevetnoj sobi iznosi 7500kn, dok u dvokrevetnoj sobi 7000kn. Za sva pitanja možete kontaktirati socijalnu radnicu na broj 099 2601 245. S radom započinje i savjetovalište za podršku članovima obitelji.

 

8. Može li se zahtjev predati u više domova?

Zahtjev možete predati u više domova.

 

9. Postoji li mogućnost nasljeđivanja zahtjeva za smještaj?

Ne postoji mogućnost nasljeđivanja zahtjeva za smještaj niti darivanja istog drugim osobama.

 

10. Može li se mijenjati vrsta smještaja?

Zahtjev za smještaj vrijedi za sve vrste smještaja u oba objekta Doma Maksimir. U periodu čekanja na realizaciju smještaja, zahtjev je moguće prenamjeniti za drugu vrstu smještaja. Za detaljnije informacije slobodno se možete obratiti Odjelu socijalnog rada.