Ulica Krste Hegedušića 20
10 000 Zagreb

E-Mail
dom.maksimir@dom-maksimir.hr

Recepcija
01/2351-111

 

ESF – Uvijek zajedno

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

UVIJEK ZAJEDNO – sprječavanje diskriminacije i izolacije gluhoslijepih osoba te osiguravanje dostojanstvenog starenja

O projektu

Naziv projekta:

“UVIJEK ZAJEDNO – sprječavanje diskriminacije i izolacije gluhoslijepih osoba te osiguravanje dostojanstvenog starenja”

Nositelj projekta:

Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir

Partneri:

• Udruga gluhoslijepih osoba Varaždinske županije

• Udruga gluhoslijepih osoba Grada Zagreba

• Udruga gluhoslijepih osoba Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije

• Udruga gluhoslijepih osoba Grada Splita “Osjet”

• Dom za starije osobe Maksimir

Kratki opis projekta:

Opći cilj projekta je unapređenje društvene afirmacije cjelokupne populacije gluhoslijepih građana diljem RH kroz postavljanje stupnjevite platforme usluga za ciljnu skupinu. Ostvarenju cilja doprinijet će provedba niza aktivnosti: strukturirane psihosocijalne podrške mobilnog tima za GSO, pilot projekt grupe samopomoći GSO i odjela za GSO u domu za starije te provedbom istraživanja o GSO u RH, čije će rezultate donositelji javnih politika moći koristiti u daljnjem jačanju kvalitete usluga za GSO.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je unaprijediti društvenu afirmaciju gluhoslijepih građana diljem RH postavljanjem stupnjevite platforme usluga namijenih gluhoslijepim osobama. Kroz opisane aktivnosti planirano je uključivanje sudionika u projektne aktivnosti, a time i pozitivan doprinos u smanjenju socijalne izolacije i boljoj uključenosti u zajednicu za gluhoslijepe osobe, članove njihovih obitelji koji će biti uključeni u rad mobilnog tima i u konačnici u cjelokupno istraživanje.

Ukupna vrijednost projekta:

1.482.663,00 kn

Iznos EU sufinanciranja:

1.260.263,55 kn

Razdoblje provedbe projekta:

srpanj 2020. – prosinac 2021.

Kontakt osoba za više informacija:

Tajana Tarczay Uzun

voditelj_ureda@dodir.hr