Ulica Krste Hegedušića 20
10 000 Zagreb

E-Mail
dom.maksimir@dom-maksimir.hr

Recepcija
01/2351-111

 

Izjava o pristupačnosti

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Dom za starije osobe Maksimir nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Doma za starije osobe Maksimir koje se nalazi na adresi http://dom-maksimir.hr/

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište http://dom-maksimir.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Slike na naslovnoj stranici nemaju prikladan opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava
  • Pojedine poveznice nemaju prikladni opis
  • Kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana
  • Pomoću tipkovnice se ne može pristupiti postavkama pristupačnosti, niti povećanju fonta.
  • Sadržaj nije prilagođen osobama s kognitivnim poteškoćama
  • Sadržaj ne slijedi linearnu strukturu

Dom za starije osobe Maksimir radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Doma za starije osobe Maksimir.

Izjava je zadnji put preispitana 03. veljače 2023. godine. Dom za starije osobe Maksimir redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Dom za starije osobe Maksimir na:

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Doma za starije osobe Maksimir korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: socijalnirad@dom-maksimir.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Kontaktirajte Dom Maksimir
Kako bismo poboljšali kvalitetu sadržaja ovog članka, potrebno nam je Vaše mišljenje