Ulica Krste Hegedušića 20
10 000 Zagreb

E-Mail
dom.maksimir@dom-maksimir.hr

Recepcija
01/2351-111

 

Izjava o pristupačnosti – Primjeri

Primjeri izjava o pristupačnosti

Ova stranica još nema direktan link na webu od Doma Maksimir. Kada bude gotova, link za pristup će se nalaziti u statičnom podnožju.

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

ZAHTJEVI OBVEZNOG SADRŽAJA

[Naziv tijela javnog sektora] nastoji svoje [internetske stranice] [i] [mobilnu aplikaciju/mobilne aplikacije] učiniti pristupačnima u skladu s [nacionalnim zakonodavstvom kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća (1)].

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na [upišite područje primjene izjave, npr. internetske stranice/mobilne aplikacijei na koje se izjava odnosi, prema potrebi].

Stupanj usklađenosti ii

(a) iii

[Ova] [Ove] [internetske stranice] [mobilna aplikacija/mobilne aplikacije] [je] [su] potpuno u skladu s [xxx iv].

(b) v

[Ova] [Ove] [internetska stranica/internetske stranice] [mobilna aplikacija/mobilne aplikacije] [je] [su] djelomično u skladuvi s [xxx vii] zbog [neusklađenosti] [i/ili] [iznimki] koje su navedene u nastavku.

(c) viii

[Ova] [Ove] [internetske stranice] [mobilna aplikacija/mobilne aplikacije] [nije] [nisu] u skladu s [xxx ix]. [Neusklađenosti] [i/ili] [iznimke] navedene su u nastavku.

Nepristupačan sadržaj x

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

(a)

neusklađenosti s [nacionalnim zakonodavstvom].

[Navedite neusklađenosti internetskih stranica/mobilnih aplikacija i/ili opišite koji dijelovi/sadržaj/funkcije još nisu usklađeni xi].

(b)

nerazmjerno opterećenje

[Navedite nepristupačne dijelove/sadržaj/funkcije za koje se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 5. Direktive (EU) 2016/2102]

(c)

sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

[Navedite nepristupačne dijelove/sadržaj/funkcije koji nisu obuhvaćeni područjem primjene primjenjivog zakonodavstva].

[Po potrebi navedite druga pristupačne rješenja].

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena [datum xii].

[Navedite metodu upotrijebljenu za pripremu izjave (vidjeti članak 3. stavak 1. Provedbene odluke Komisije (EU) 2018/1523 (2) )].

[Izjava je zadnji put preispitana [upisati datum zadnjeg preispitivanja xiii].

Povratne informacije i podaci za kontakt

[Navedite opis i poveznicu na mehanizam za davanje povratnih informacija koji će se upotrebljavati za obavješćivanje tijela javnog sektora o svim neusklađenostima te za traženje informacija i sadržaja isključenih iz područja primjene Direktive].

[Navedite informacije za kontakt relevantnih tijela/odjela/osoba (po potrebi) odgovornih za pristupačnost i obradu zahtjeva poslanih putem mehanizma za povratne informacije].

Postupak praćenja provedbe propisa

[Navedite opis i poveznicu na postupak praćenja provedbe propisa koji se upotrebljava u slučaju nezadovoljavajućeg odgovora na obavijest ili zahtjev poslan u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (b) Direktive].

[Navedite informacije za kontakt relevantnog tijela za praćenje provedbe propisa].

NEOBVEZNI SADRŽAJ

Sljedeći neobvezni sadržaj može se dodati izjavi o pristupačnosti kako se to smatra primjerenim:

(1)

objašnjenje obveza koje je tijelo javnog sektora preuzelo u pogledu digitalne pristupačnosti, primjerice:

njegova namjera da postigne višu razinu pristupačnosti od one propisane zakonom;

korektivne mjere koje treba poduzeti kako bi se otklonile poteškoće s nepristupačnim sadržajem internetskih stranica i mobilnih aplikacija, uključujući rokove za provedbu tih mjera;

(2)

formalno prihvaćanje (na upravnoj ili političkoj razini) izjave o pristupačnosti;

(3)

datum objave internetskih stranica i/ili mobilne aplikacije;

(4)

datum zadnjeg ažuriranja internetskih stranica i/ili mobilne aplikacije nakon znatne revizije njihova sadržaja;

(5)

poveznica na izvješće o evaluaciji, ako je dostupna, a osobito ako je stupanj usklađenosti internetske stranice ili mobilne aplikacije utvrđen kao „(a) potpuna usklađenost”;

(6)

dodatna pomoć putem telefona osobama s invaliditetom te podrška korisnicima asistivne tehnologije;

(7)

svaki drugi sadržaj koji se smatra prikladnim.