Ulica Krste Hegedušića 20
10 000 Zagreb

E-Mail
dom.maksimir@dom-maksimir.hr

Recepcija
01/2351-111

 

Informacije2

Projekti

NAZIV PROJEKTA NOSIOC IZVRŠIOC RADIONICE UKLJUČENI KORISNICI
„Likovna i dramska skupina za treću dob“ Centar za kulturu i informacije Maksimir Centar za kulturu i informacije Maksimir -Likovno izražavanje

-Dramska grupa

22
„Pune ruke posla“ Zaklada Zajednički put i Zaklada Slagalica Centar za civilne inicijative -Informatička radionica

-Umni trening

-Radionica pripovjedanja

30
„Klub 54+“ Opera B.B. Udruga Pet plus -Kreativna radionica

-Kreativni ples

37
„Projekt 54+“ HNK HNK Umjetničke radionice (drama, ples i glazba) 30
„Kreativni 54+“ Ulupuh Ulupuh – kreativna kazališna radionica 25
„Nikad nije kasno“ Udruga za prava osoba treće životne dobi Udruga za prava osoba treće životne dobi Radionica čitanja i pisanja 17
„VolOn: Pojačaj volontiranje“ SKAC Palma SKAC Palma -Kreativne radionice

-Šetnje s korisnicima

12
„Hrvatska volontira- Pozitivna struja volonterstva“ Hrvatski centar za razvoj volonterstva Dom za starije osobe Maksimir -Grupni i i individualni rad

-Pratnje

50
Psihoterapijska podrška osobama oboljelima od demencije i njihovim neformalnim njegovateljima Dom za starije osobe Maksimir Dom za starije osobe Maksimir
UVIJEK ZAJEDNO – sprječavanje diskriminacije i izolacije gluhoslijepih osoba te osiguravanje dostojanstvenog starenja

Dokumenti i izvješća

Informacije

RAVNATELJ:

Hrvoje Šimunović, mag. soc. rada

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:

Zorana Uzelac Bošnjak
Miroslav Rožić
Danijela Knjižek
Stjepan Kuhada
Željka Orešić

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:

Cvita Šimić

1. Podaci

OPIS SADRŽAJA

Osnovni podaci o Domu za starije osobe Maksimir – djelatnost, kapacitet, vrste smještaja

NAČIN OSIGURAVANJA PRISTUPA INFORMACIJI:

web stranica

VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJI:

trajno

3. Podaci

Unutarnje ustrojstvo – organizacija rada, akti Doma

NAČIN OSIGURAVANJA PRISTUPA INFORMACIJI:

web stranica

VRIJEME OSTVARIVANJA PRAV ANA PRISTUP INFORMACIJI:

trajno

4. Podaci

OPIS SADRŽAJA

Informacije o popunjenosti Doma, ukupnom broju podnesenih i riješenih zahtjeva za stalnim smještajem u Dom

NAČIN OSIGURAVANJA PRISTUPA INFORMACIJI:

Godišnje izvješće o radu 2019.

Godišnje izvješće o radu 2020.

VRIJEME OSTVARIVANJA PRAV ANA PRISTUP INFORMACIJI:

trajno

5. Program

OPIS SADRŽAJA

Program rada Doma

NAČIN OSIGURAVANJA PRISTUPA INFORMACIJI:

Plan i program 2020.

Plan i program 2021.

VRIJEME OSTVARIVANJA PRAV ANA PRISTUP INFORMACIJI:

trajno

6. Izvješće

OPIS SADRŽAJA

Izvješće o radu Doma

NAČIN OSIGURAVANJA PRISTUPA INFORMACIJI:

Godišnje izvješće o radu 2019.

Godišnje izvješće o radu 2020.

VRIJEME OSTVARIVANJA PRAV ANA PRISTUP INFORMACIJI:

trajno

7. Podaci

OPIS SADRŽAJA

Program podrške u lokalnoj zajednici Gerontološki centar Maksimir – aktivnosti

NAČIN OSIGURAVANJA PRISTUPA INFORMACIJI:

web stranica – Gerontološki centar

VRIJEME OSTVARIVANJA PRAV ANA PRISTUP INFORMACIJI:

trajno

8. Upiti stranaka

OPIS SADRŽAJA

Informacije o podnesenim zahtjevima, predstavkama, peticijama, prijedlozima i drugim aktivnostima koje su korisnici poduzeli prema Domu za starije osobe

NAČIN OSIGURAVANJA PRISTUPA INFORMACIJI:

na pismeni zahtjev

VRIJEME OSTVARIVANJA PRAV ANA PRISTUP INFORMACIJI:

u zakonskom roku

9. Predstavke

OPIS SADRŽAJA

Odgovori na predstavke i pitanja korisnika

NAČIN OSIGURAVANJA PRISTUPA INFORMACIJI:

na pismeni zahtjev

VRIJEME OSTVARIVANJA PRAV ANA PRISTUP INFORMACIJI:

u zakonskom roku

10. Podaci

OPIS SADRŽAJA

Sjednice Upravnog vijeća, dnevni red

NAČIN OSIGURAVANJA PRISTUPA INFORMACIJI:

web stranica – sjednice upravnog vijeća

VRIJEME OSTVARIVANJA PRAV ANA PRISTUP INFORMACIJI:

u zakonskom roku