Ulica Krste Hegedušića 20
10 000 Zagreb

E-Mail
dom.maksimir@dom-maksimir.hr

Recepcija
01/2351-111

 

Poziv za 28. sjednicu Upravnog vijeća

 P O Z I V

_____________________

za dvadeset osmu (28.) sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Maksimir, koju ćemo održati u četvrtak, 25.11.2021. g. u 9:00 sati  online putem zoom aplikacije.

 

Predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED:

  1. Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice Upravnog vijeća
  2. Donošenje Pravilnika o prijemu i otpustu korisnika
  3. Donošenje Trogodišnjeg Financijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godine
  4. Donošenje Financijskog plana za 2022. godinu
  5. Donošenje Plana nabave za 2022. godinu
  6. Davanje suglasnosti ravnatelju Doma za ovlaštenje Gradu Zagrebu, Uredu za javnu nabavu kao središnjem tijelu za provođenje objedinjenih postupaka nabave za 2022. godinu
  7. Donošenje Odluke o nabavi roba, radova i usluga za 2022. godinu
  8. Donošenje Odluke o rashodu i prodaji kombija VW 19TD
  9. Potvrđivanje Odluke o cijenama dodatnih usluga Doma za starije osobe Maksimir
  10. Razno

 

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Zorana Uzelac Bošnjak, univ.spec.act.soc.

 

 

Comments are closed.