Ulica Krste Hegedušića 20
10 000 Zagreb

E-Mail
dom.maksimir@dom-maksimir.hr

Recepcija
01/2351-111

 

Poziv za 15. sjednicu Upravnog vijeća

P O Z I V

za petnaestu  (15.) sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Maksimir, koja će se održati u četvrtak, 30.01.2020. g. u 14 sati, u Hegedušićevoj 20.

Predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED:

  1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Upravnog vijeća
  2. Izvješće o radu Doma za starije osobe Maksimir za 2019. godinu
  3. Program rada Doma za starije osobe Maksimir za 2020. godinu
  4. Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2019. godinu
  5. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja i načinu pokrića proračunskog manjka za 2019. godinu
  6. Donošenje Pravilnika o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Domu za starije osobe Maksimir
  7. Odluka o hitnoj intervenciji – nabava stroja za pranje suđa
  8. Ocjenjivanje ravnateljice za 2019.god. sukladno Pravilniku  o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti  socijalne skrbi
  9. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice  Doma  Maksimir
  10. Razno

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Zorana Uzelac Bošnjak, univ. spec. act. soc.

Poziv (.doc)

Comments are closed.