Ulica Krste Hegedušića 20
10 000 Zagreb

E-Mail
dom.maksimir@dom-maksimir.hr

Recepcija
01/2351-111

 

Poziv za 12. sjednicu Upravnog vijeća 25.10.2019.

DOM ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIR
ZAGREB, HEGEDUŠIĆEVA 20
Ur.br.: 920-I/19 od 22.10.2019.

P O Z I V

za dvanaestu (12.) sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Maksimir, koju ćemo održati u petak, 25.10.2019. g. u 14.00 sati, u Hegedušićevoj 20.
Predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED:
1. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Maksimir
3. Donošenje Pravilnika o prijemu i otpustu korisnika
4. Donošenje Kriterija za izbor zahtjeva za smještaj
5. Donošenje Financijskog plana za 2019. g.
6. Donošenje Trogodišnjeg financijskog plana za razdoblje 2020.-2022. g.
7. Donošenje Privremenog financijskog plana za 2020. g.
8. Donošenje Plana nabave za 2020.g.
9. Donošenje Odluke o nabavi roba, radova i usluga za 2020. g.
10. Razno

S poštovanjem.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Zorana Uzelac Bošnjak, univ. spec. act. soc.

Poziv za 12. sjednicu Upravnog vijeća 25-10-2019 (PDF)

Comments are closed.